Debatindlæg

Se mine visioner på sundhedsområdet her

Mads Koch Hansenmedicin

Ledelse med udgangspunkt i den patientoplevede kvalitet. Line Gade har lavet en podcast med mig i serien “SundhedsVisioner

“Patienters oplevelser skal være omdrejningspunktet for ledelse i sundhedsvæsenet. Det mener Mads Koch, som efter en karriere som både lægelig leder, formand for Lægeforeningen og sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt, nu har taget springet til en tilværelse som rådgiver og konsulent i eget firma
Du kan forvente at høre rigtig meget om, hvordan og hvorfor man kan og bør lede med udgangspunkt i det, patienter oplever. Og så svarer Mads naturligvis også på spørgsmålet om, hvad han ville ændre, hvis han fik superkræfter.” hør podcasten nu – god fornøjelse

 

Vaccine situationen viser, at der er behov for nytænkning på lægemiddelområdet

Den nuværende situation med mindre leverancer af færre corona vacciner end ventet, er udtryk for et generelt problem på lægemiddelområdet.

Monopoler øger aldrig kvalitet

Når det handler om nye lægemidler, er problemet særlig stort, idet der er monopol på produktion og levering. Monopoler øger aldrig kvalitet og optimerer aldrig priserne. Faktisk er monopolet ikke godt for en sund udvikling.

Omvendt sikrer monopolerne en vis garanti for, at medicinalindustrien vil binde an med den ekstremt dyre udvikling af nye lægemidler. Vi har altså med henvisning til en gammel og grundlæggende rettighed i patentlovgivningen skabt en selvvalgt monopolsituation, som tilgodeser mange hensyn, men som kommer med en høj pris.

Jeg synes, at det efterhånden trænger sig på med en debat om patentlovgivning og monopoler på medicin.

Det har jeg skrevet noget om i Sundhedmonitor – se her

 

Kunne man forestille sig, at lægerne flyttede sig efter patienterne – og ikke omvendt

Planerne om at samle kræftbehandlingen af børn i København er bevidstløs centralisering, hvor de, der foreslår det, i hvert fald ikke har spurgt de forældre fra hele landet, som i forvejen er hårdt ramt af deres børns alvorlige sygdom. Jeg har skrevet en kronik i Jyllands-Posten sammen med Jens Jørgen Madsen og Christina Eshøj – læs her
 
Man kunne jo starte med at spørge, om der er et problem med den børneonkologiske behandling i Danmark, siden man vil lave denne dramatiske ændring. Kigger man på de nationale databaser er der ikke tegn på, at behandlingen udenfor hovedstaden er dårligere målt på overlevelse eller patienttilfredshed. Spørger man forældre, der har haft eller har børn i behandling på Universitetshospitalerne i Odense, Århus eller Ålborg er der heller ikke nogen, der efterlyser, at behandling og pleje samles i København. Faktisk tværtimod.”
 

 

Mit forslag er, at Sundhedsstyrelsen begynder at tage alvorligt, at centralisering og monopolisering af behandlinger har en stor pris.

Centraliseringens pris kan give mening ud fra et forskningsperspektiv og måske ud fra et behandlingsperspektiv. Men ser man på, hvad det betyder for forældre og børn, er det en helt anden historie. De familiemæssige konsekvenser er enorme for børn og forældre, der bor i f.eks. Nord- og Vestjylland. Der er ofte tale om lange og seje forløb med op og nedture – planlagte og akutte indlæggelser og et utal af kontroller, blodprøver og behandlinger. Det er et voldsomt indgreb, at man nu foreslår at centralisere behandlingen i København.
 

Læs hele indlægget her