Publikationer

Gennem årene har jeg skrevet og været en del af en række publikationer. Du finder nedenfor et udvalg af disse, som løbende vil blive opdateret, hvor det er relevant.

God håndhygiejne og fokus på rengøring har sikret en kraftig reduktion i antal COVID-19-smittede både indenfor og udenfor sygehusene. Det skal vi lære af.

I januar 2020 offentliggjorde PLO og Danske Regioner en ny fælles vision. Det er meget glædeligt, at der nu er stærke kræfter, der går efter at finde en fælles vej for det samlede sundhedsvæsen med større vægt på det primære sundhedsvæsen og almen praksis.

For at ruste sundhedsvæsenet til fremtiden har vi brug for udvikling, innovation, forskning og ikke mindst forbedringsarbejde. Det har alt sammen sin plads og er hinandens forudsætning.

Man kan indimellem få det indtryk, at centraliseringen i højere grad er lægernes ønsker om samling end hensynet til den enkelte patient, skriver lægelig direktør Mads Koch Hansen.

Der skal stilles krav om ensartet kvalitet i det primære sundhedsvæsen. Bindende krav og ensartet dataopsamling har hjulpet på sygehusene – mon ikke det er en vej at gå? Forpligtende sundhedsaftaler og krav om samarbejde på alle niveauer og ledelseslag kunne også være en vej.

Jeg ser et stort overforbrug af diagnostiske ydelser, alt for meget medicin og alt for mange operationer.

Antallet af udenlandske læger er steget de senere år, og det har været problematiseret i udsendelserne – men for mig at se er de udenlandske læger i langt de fleste tilfælde en gave.

At arbejde med en patientansvarlig læge betyder ikke, at det er den enkelte læge, der skal planlægge, koordinere og udføre behandlingen hver gang.

For os handler det grundlæggende om, hvordan vi på sygehusene fremover bedst kan løfte opgaven med at sikre borgernes sundhed sammen med vores gode samarbejdspartnere i kommunerne og hos de praktiserende læger. Og netop sammen med. Fordi det allerede nu ligger helt klart, at ingen af os kan løse opgaven selv. Til gengæld kan vi uden tvivl gøre hinanden stærke – og endnu stærkere, end vi er i dag.