Siden opdateres i øjeblikket😊

Krisestyring

Jeg tilbyder hjælp til krisestyring – planlægning, organisering, aktivering og håndtering

Jeg har førstehånds erfaring for drift, styring og ledelse under corona-pandemien i foråret 2020. Det danske sundhedsvæsen undergik her på rekord tid store forandringer og en særdeles hurtig omstilling. Det skete med baggrund i samspil med dygtige og engagerede medarbejdere og stærk og målrettet ledelse. Det har været tydeligt, hvad en professionel og målrettet indsats har kunnet flytte, også selvom sundhedsvæsenet samlet set var dårligt forberedt på den opgave, der skulle løses. Men den blev løst godt, og det gik hurtigt.

Sundhedsrådgivning og beredskab

Jeg har stor erfaring med rådgivning i sundheds- og beredskabs-spørgsmål.

Jeg har gennem en stor del af min karriere været beskæftiget med sundhedsplanlægning samt beredskabsplanlægning og ledelse helt fra min tid i Beredskabsstyrelse og som anæstesilæge.

På Regionshospitalet i Horsens var jeg ansvarlig for det samlede beredskab og stod for en grundrevision af hele beredskabetplanen efter princippet: Helhedsorienteret beredskabsplanlægning. I mine 10 år som ambulancelæge har jeg været meget direkte involveret og senest som lægelig direktør har jeg været sikkerhedsgodkendt (niveau 2) og deltaget i strategisk ledelse af det samlede beredskab i Region Syddanmark og Sydøstjyllands Politi via medvirken i strategisk LBS (lokal beredskabsstab).

Sundhedsplanlægning både på operationelt og strategisk niveau har været en integreret del af de lederstillinger, jeg har haft de sidste 12 år.

Ledelseshjælp og Karriereplanlægning

Jeg tilbyder ledelsessparring og ledelsescoaching samt karriere-planlægning for læger. Jeg har lang erfaring i personlig og målrettet sparring og coaching og tilbyder samtaler, der kan hjælpe dig med udvikling og afklaring.

Konference og foredrag

Jeg tilbyder mig som ordstyrer og konference-leder samt som foredragsholder.

Foredrag kan f.eks. være:

  • Førstehånds beretning fra corona-krisen, set fra et sygehus. Hvad var svært og hvad overraskede?
  • Det fælles populationsansvar. Skiftet fra at se patienter til at se sundhed i sammenhæng
  • Er centralisering og specialisering altid svaret på bedre sundhed?
  • Patienten først og at være god til det, de fleste fejler (sygehusdrift til excellence via fokus på den enkelte patient)
  • Prioritering – Hvordan kan vi lykkes med opgaven når der kommer flere ældre og flere behandlinger og dyrere medicin. Er svaret altid flere ressourcer?
  • Aktiv dødshjælp. Når livet bliver svært og døden et mål. Hvad er svaret?
Referencer Vision for sundhedsområdet

Mads Koch Hansen

Virksomheden Mads Koch er en moderne konsulentvirksomhed, som via stærkt kendskab til sundhedsvæsnet, evnen til at danne relationer og erfaring med at skabe resultater kan bidrage positivt til udvikling i sundhedsvæsnet. Med fokus på borgeroplevet kvalitet, folkesundhed, værdiskabelse og ledelse kan vi nå de mål, der er brug for og skabe en forandring, som er en forbedring.